การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำบลอุบล วันที่ 9 กันยายน 2559

ผลงานของ : กองการศึกษา

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติดชุมชนเทศบาลตำบลอุบล ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาหนองหอย หมู่ 10 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยภายในงานได้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น ปิดตาตีหม้อ เตะปีบไกล ปิดตาแต่งหน้า ตีกอล์ฟพระราชา และชักเย่อ