วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองการศึกษา

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล


video วันงานจัดกิจกรรม