พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัตนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองการศึกษา

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุบล วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล