วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

นายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบลเข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 06.00 น. และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง เวลา 17.00 น.