งานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

ผลงานของ : กองการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลอุบล ได้จัดทำโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้นนำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ภายในงานมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยทาน เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี