วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

นายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมงานรัฐพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 07.30 น.