โครงการ “คลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข” (ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกำจัดวัชพืช หนองน้ำสาธารณะ หนองหอย) ประจำปี 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการจัดทำโครงการ “คลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข” (ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกำจัดวัชพืช หนองน้ำสาธารณะ หนองหอย) ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น.