การเข้าร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือน มิถุนายน 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือน มิถุนายน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี เวลา 08.00 น.