วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่ 25 เมษายน 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 07.30 น.