วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เวลา 07.30 น.