ร่วมให้กำลังใจการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2599 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอุบลและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้กำลังใจการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริเวณหน้าสวนรุกชาติอุบลวนารมย์