ร่วมโครงการจัดกิจกรรม "อุบลเมืองสะอาด" Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ "ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล" Lady destination @ Ubon

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด-เทศบาล ร่วมโครงการจัดกิจกรรม "อุบลเมืองสะอาด" Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ "ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล" Lady destination @ Ubon เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นการร่วมพลัง สร้างความสามัคคีของคนในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งทางเทศบาลตำบลอุบล ได้รับมอบหมายบริเวณ สี่แยกบายพาสวนารมย์ และบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป