ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เวลา 08.00 น.

ผลงานของ :

ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2559  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  เวลา 08.00 น.