ถวายพระพร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 27 กรฎาคม พ.ศ. 2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 27 กรฎาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศบาลร่วมถวายพระพร  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.ณ หอประชุมไพรพยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี