ฝึกอบรมครอบครัวหมอชุมชน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครอบครัวหมอชุมชน ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล