ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ วันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลุบล ร่วมงานศึกษาดูงานผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณปี 2558  ที่จังหวัดสุรินทร์