ถวายพระพร วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลตำบลอุบลร่วมงานถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในครบรอบณ. หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี