ปั่นเพื่อแม่ วันที่ 16 ส.ค.2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2558 เทศบาลตำบลอุบล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนการ งานพนักเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่