ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบลได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล