โครงการตาวิเศษสัญจร มุ่งสู่ อุบลเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เข้าร่วมงาน "โครงการตาวิเศษสัญจร มุ่งสู่ อุบลเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘