กทจ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมนิทรรศการ 

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 

รายละเอียดข้อมูลสามารถดาวน์โหลด ได้ ตามไฟล์แนบด้านล่าง 


วาระการประชุม Part 1  ขนาดไฟล์ 12 Mb. 


วาระการประชุม Part 2 


วาระการประชุม Part 3 


วาระการประชุม Part 4 


วาระการประชุม Part 5 


วาระการประชุม Part 6