ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมจืด ไข่ไก่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแห่งชีวิต ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมจืด ไข่ไก่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแห่งชีวิต ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง