ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง