ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(จ้างทำตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุสำนักงาน(จ้างทำตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง