สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซ.ราษฎร์บำรุง๔

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยราษฎร์บำรุง๔ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ