ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (สวนหย่อมหน้าโรงเรียนมารีย์นิรมล)

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ (สวนหย่อมหน้าโรงเรียนมารีย์นิรมล) ถนนแม่ชี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากกองคลัง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา