ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๘๙๘๔ อบ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง