ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๑ ๖๒๙๔ อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง