ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563