ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562