ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562