ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) และโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุบลได้รับเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) และโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนท่าบ่อ หมู่ที่ ๑ และถนนชินสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ และ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ 2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. พร้อมยกระดับบ่อพัก คสล. ซอบสุขาพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขามใหญ่ ( ชุมชนหนองปลาปาก ) 3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนแม่ชี ( ด้านทิศใต้ ) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ ( ชุมชนนาคำ ) 4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ร่องเสรี ( ช่วงที่ ๑ จากหลัง สนง. ป้องกันฯ - ท่อลอดเหลี่ยมซอยเสรี ) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลขามใหญ่ 5.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ( ดีเซล ) แบบดับเบิ้ลแค็บ 6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมปรับปรุงยกระดับ ซอยปัจจาพ่าย หมู่ที่ ๑๘ ตำบลขามใหญ่ 7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. พร้อมยกระดับบ่อพัก คสล. ซอยพิทักษ์สันติสุข หมู่ที่ ๑๘ ตำบลขามใหญ่ ( ชุมชนดอนกลาง ) 8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 9.จ้างโครงการปรับปรุงศาลากลางน้ำหนองปลาปาก 10.จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เอกสารตามรายละเอียดที่ได้แนบมา