สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซอยสามัคคี ๒/๑

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสามัคคี ๒/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ