สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2560

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2560