สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค 2559

สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบเดือน มีนาคม 2559