ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 22 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 ตามเอกสารดังนี้