ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เทศบาลตำบลอุบลประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง