สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

เทศบาลตำบลอุบลมีความประสงค์สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง