สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560