เครื่่องปรับอากาศ

เทศบาลตำบลอุบลมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง