ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ปรรากฎว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ บริษัท ไทย ครอป นิวทริเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด