ขอเชิญชวนนำสติ๊กเกอร์ไลน์ส่งทักทายเพื่อน

เทศบาลตำบลอุบล ขอเชิญชวนนำสติ๊กเกอร์ไลน์ส่งทักทายเพื่อนๆ


เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยว " Lady Destination @ Ubon ชวนผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบล "

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลด สติ๊กเกอร์ ได้ตาม ลิงค์นี้


ดาวน์โหลดไฟล์รูป สติ๊กเกอร์