ผู้ประกอบการหอพักยื่นขอต่ออายุใบอนุญาติหอพัก

แจ้งให้ผู้ประกอบการหอพักยื่นขอต่ออายุใบอนุญาติหอพัก ประจำปี ๒๕๕๙

รายละเอียดตามเอกสารแนบ