ประกาศรับสมัครนางนพมาศ

ด้วยเทศบาลตำบลอุบลได้รับสมัครนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีหลักเกณฑ์ผู้สมัครดังในประกาศนี้