ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนการให้บริการรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนการให้บริการรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมานี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด