ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง แผนรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด