ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด