รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณปี2558