บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบลดาวน์โหลดข้อมูล PDF


ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด