ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมานี้

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด